Premiering

Kontakta oss i styrelsen:

Ordförande: Chatri Wihma chatri.wihma.fhss@gmail.com. Sekreterare: Torun Hjärtinge 070-5128584, torun@frieser.se

Kassör: Lena Hulterström, 0735-141466, lena@frieser.se. Ledamot: Ulrika Lindström Leg. vet, Knippe2@gmail.com. Ledamot/webansvarig: Annika Niklasson-Adolfsson, nicklasson2002@hotmail.com. Ledamot & Registrator: Angelica Nilsson, 0768-553192, pumba_lumba@yahoo.se.

Ledamot: Susanne Wennerberg, s.wberg70@gmail.com

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Premiering

 

FrieserHästSällskapet arrangerar regelbundet premieringar i Sverige med domare från FPZV med syfte att stamboksföra och värdera avelsresultatet.

 

På premieringen visas föl, unghästar, valacker, ston och hingstar. I samband med premieringen chipmärks alla föl för registrering och pass. Det brukar dröja några månader efter premieringen innan alla pass är klara.

 

Alla hästar visas för exteriörbedömning samt bedömning av gångarter. Hästarna visas vid hand i skritt och trav, samt i frihet för ytterligare bedöming av traven samt galopp. Fölen visas vid hand bara i skritt. Trav och galopp bedöms i frihet jämte mamman. Mamman leds i skritt och trav, sedan släpps även hon fri.

 

Hingstar som visas för Körung bedöms vid tre tillfällen under två dagar. Första visningen är på hårt underlag vid hand i skritt och trav. Domarna tittar på exteriör, benställning samt skritt och trav rakt framifrån och bakifrån (som vid en veterinärbesiktning). Andra visningen påbörjas när alla hingstar visats på hårt underlag och äger rum på premieringsbanan, på samma sätt som övriga hästar. Dag två är det ytterligare en visning på premieringsbanan och efter den får hingsten sin slutpoäng. blir hingsten ”Gekört” eller ”Nicht gekört”…?

Så här bedöms din häst på premieringen

 

Bedömning av hästen baseras på poäng för typ, exteriör och gångarter med hänsyn till korrekthet och schwung. Hästen bedöms med 40% på exteriör och 60% på gångarter.

 

Kriterier

Exteriör = 40%

Rastypiskhet och hingst/sto-karaktär

Kvalitet och korrekthet i kroppsbyggnad

Allmänt intryck

 

Gångarter = 60%

Skritt (koefficient 1.2)

Trav (koefficient 1.0)

Galopp (koefficient 0.8)

Enligt följande poängskala:

 

10 = Enastående

9 = Mycket bra

8 = Bra

7 = Ganska bra

6 = Nöjaktig

5 = Godkänd

4 = Otillräcklig

3 = Ganska dålig

2 = Dålig

1 = Mycket dålig

0 = Ej utförd/ej bedömd

 

 

FPZV-registrerade hästar erhåller följande utmärkelser efter premiering

 

Föl, 1- och 2-åringar

8,0 – 10,0 1:a premie

7,0 – 7,9 2:a premie

6,0 – 6,9 3:e premie

0 -5,9 ingen premie

 

 

Valacker 3 år och äldre

8,0 – 10,0 1:a premie Stern*

7,5 – 7,9 2:a premie Stern*

7,0 – 7-4 2:a premie

6,0 – 6,9 3:e premie

0 -5,9 ingen premie

*För att erhålla utmärkelsen Stern ska valacken mäta lägst 155 cm i mankhöjd och ha erkänd frieserstam med minst 4 generationer stambokförda fäder.

Alla valacker är välkomna att göra rid-/körprov.

 

 

Ston 3 år och äldre

8,0 – 10,0 1:a premie Stern* (Kron/Modell**)

7,5 – 7,9 2:a premie Stern***

7,0 – 7,4 2:a premie Stb

6,0 – 6,9 3:e premie Stb

0 -5,9 ingen premie, kvar i fölboken

* För att erhålla utmärkelsen ”Stern” ska stoet mäta lägst 155 cm i mankhöjd, vara godkänd för stambokföring med känd frieserstam och med minst 4 generationer stamboksförda fäder.

** För att erhålla utmärkelsen ”Kron” ska stoet även genomföra ett godkänt arbetsprov och mäta lägst 158 cm i mankhöjd. När stoet har fyllt 7 år och fått två föl erhåller hon utmärkelsen ”Modell”.

*** Ston som genomför godkänt arbetsprov erhåller utmärkelsen 2:a premie Stern ”Leistungsgeprüft”

Alla ston är välkomna att göra rid-/körprov

 

 

Hingstar 3 år och äldre

8,0 – 10,0 1:a premie Stern & Gekört*

7,5 – 7,9 2:a premie Stern & Gekört*

7,0 – 7-4 2:a premie Stern

6,0 – 6,9 3:e premie

0 -5,9 ingen premie

*Gekört betyder att hingsten är premieringsgodkänd på exteriör & gångarter. För att bli upptagen i HB I dvs stambokförd och godkänd för avel se övriga kriterier nedan

 

  • Renrasig stam med stamboksförda (avelsgodkända) fäder och stamboksförda mödrar i minst 4 generationer.
  • DNA-testad (härstamningskontroll)
  • Friröntgad
  • Lägst 158 cm i mkh som 3-åring och 160 cm som 4-åring
  • Erhållit lägst 7,5 poäng på Körung, ingen delpoäng får vara under 6,0. Hingsten får ej vara yngre än 3 år.

Hingstar som är äldre än 5 år måste först genomföra godkänt bruksprov.

  • Erhållit lägst 7,0 poäng på bruksprovet, ingen delpoäng får vara under 5,0.

 

När en hingst blivit godkänd för avel och är upptagen i HB I är den godkänd för livet. FPZV lägger inga aspekter på hingstarnas nedärvande, utan överlåter detta omdöme till stoägarna. FPZV följer också gällande EU-regler och måste därför godkänna alla hingstar som uppfyller grundkraven. Det är därför exempelvis hingstar, som efter avkommebedöming blivit urtagna ur avel av FPS, kan tas upp i FPZVs HB I om hingstägaren begär detta.

 

För övriga kriterier beträffande utmärkelser som FPZV Prämienhengst, Staatsprämienstute, Elite-Stute, FPZV Prämienstute, övriga rasvisa krav för stambokföring osv hänvisar vi till FPZVs Zuchtbuchordnung (ZBO) som finns att ladda ner från FPZVs hemsida, fliken ”Der Verband”

 

Regelboken är reviderad enligt den nuvarande djurhälsolagstiftningen och FNs riktlinjer om bl. a. arbetsprov (LPO). Den nya ZBO 2016 kan hittas på FPZVs hemsida, fliken Der Verband - Zuchtbuchordnung.