Pass & registrering

 

Pass & Registrering

 

FPZV registrerar och utfärdar pass åt renrasiga frieserhästar samt korsningar med godkänd frieserhingst och stamboksfört sto av annan ras.

Om du har en häst registrerad i KFPS som du vill flytta över till FPZV utfärdas inget nytt pass. Passet ska följa hästen livet ut och har inget med de olika stamböckerna att göra, - flera pass för samma häst får alltså inte utfärdas!

 

För att ett pass ska vara giltigt måste det innehålla hästens id-nummer, chipnummer, ifyllt konturdiagram, stamtavla och ägare. Från FPZV får du också ett separat ägarbevis som du ska förvara på ett säkert ställe - INTE tillsammans med passet.

För fölen förbereds allt för utfärdande av pass på vår årliga premiering. När fölet visas för domarna gör de samtidigt ett konturdiagram, chipmärker och tar hårprov för DNA (måste tas från både föl och sto).

Om du inte kan komma med ditt föl till premieringsplatsen ska du skicka in språngsedel/betäckningsrapport, hårprov med hårrötter från både föl och sto, ifyllt konturdiagram och chipmärkning underskriven av leg. veterinär.

 

Stoägare måste skicka in födelserapport till FPZV inom 4 veckor efter att fölet har fötts om man vill registrera det i FPZV.

Glöm inte att anmäla ägarbyte om du säljer din FPZV-registrerade häst!

Fyll i och skriv under blanketten Ägarbyte snarast möjligt efter försäljningen.

 

 

 

OBS! Den 1 januari 2016 träder en ny version av hästpassförordningen i kraft. Nytt är bland annat att de hästar som kommer in i Sverige och ska stanna längre än 90 dagar behöver göra en kompletteringsregistrering i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. De hästar som redan befinner sig i Sverige och har hästpass utfärdade i annat EU-land behöver också registreras som hemmahörande i Sverige. Det är Svenska Hästavelsförbundet som gör den sk "Svenskregistreringen" av frieserhästar som är registrerade hos och har pass utfärdade av FPZV. På SHs hemsida finns information om hur du går tillväga för att tilläggsregistrera din frieser. Om du har några frågor angående detta går det bra att maila leg. vet. Ulrika Lindström: Knippe2@gmail.com

 

För övriga frågor angående pass och registrering, kontakta registrator Angelica Nilsson, pumba_lumba@yahoo.se, 0768-553192

Kontakta oss i styrelsen:

Ordförande: Chatri Wihma chatri.wihma.fhss@gmail.com. Sekreterare: Torun Hjärtinge 070-5128584, torun@frieser.se

Kassör: Lena Hulterström, 0735-141466, lena@frieser.se. Ledamot: Ulrika Lindström Leg. vet, Knippe2@gmail.com. Ledamot/webansvarig: Annika Niklasson-Adolfsson, nicklasson2002@hotmail.com. Ledamot & Registrator: Angelica Nilsson, 0768-553192, pumba_lumba@yahoo.se.

Ledamot: Susanne Wennerberg, s.wberg70@gmail.com

 

FPZV

© Copyright. All Rights Reserved.

Hästpass och ägarbevis.

 

 

Här följer en förklaring till vad det innebär.

Hästpasset är ett dokument som alltid skall följa hästen vid alla slags resor. Ägarbeviset ska ägaren alltid ha i sin ägo. Det ska endast lämnas till en ny ägare om man väljer att sälja hästen. Det kommer inte att ske någon skriftlig ändring i ägarbeviset om hästen byter ägare. Ägare till hästen är den som har ägarbeviset i sin ägo. De första 6 sidorna i hästpasset innehåller information om hästen (livslångt registreringsnummer, namn, stam, uppfödare, ägare etc.). Sidorna 7-8 måste innehålla en beskrivning av hästen. Enligt juridisk expertis är ett hästpass inte giltigt utan konturdiagram!

Vid ägarbyte ska ändring göras på sidorna 9-12. Detta får endast göras av FPZV/FHSS. På sidorna 13-15 ska det stå information om uppfödning så som premier, när hästen blev stamboksförd samt bruksprovsresultat.

På sidorna 16-19 ska tävlingsresultat skrivas in av Svenska Ridsportförbundet. Sidorna 20-54 används för noteringar omvaccinationer och hälsoinspektioner utförda av veterinär, vilken måste dokumentera detta i hästpasset. All information och dokumentation i hästpasset får endast göras av FPZV/FHSS eller veterinär.

 

Ett hästpass utan ägarbevis är inte tillräckligt som bevis

för vem som äger hästen!

Bevara ägarcertifikat och hästpass på separata, säkra ställen.