Om föreningen

Kontakta oss i styrelsen:

Ordförande: Chatri Wihma chatri.wihma.fhss@gmail.com. Sekreterare: Torun Hjärtinge 070-5128584, torun@frieser.se

Kassör: Lena Hulterström, 0735-141466, lena@frieser.se. Ledamot: Ulrika Lindström Leg. vet, Knippe2@gmail.com. Ledamot/webansvarig: Annika Niklasson-Adolfsson, nicklasson2002@hotmail.com. Ledamot & Registrator: Angelica Nilsson, 0768-553192, pumba_lumba@yahoo.se.

Ledamot: Susanne Wennerberg, s.wberg70@gmail.com

 

© Copyright. All Rights Reserved.

Föreningen bildades ursprungligen 1995 under namnet Svenska FrieserFörbundet. 2004 inleddes samarbete med den tyska stamboken för frieser (Friesenpferde Zuchtverband e.V.) och namnet ändrades till FrieserHästSällskapet Sverige.

 

FPZVs inställning till avel och urvalsmetoder anser vi leder till en bred avelsbas och ett bra urval. Eftersom frieser av alla typer premieras kan varje frieservän välja sin idealtyp, med frieserns alla karaktärsdrag!

 

2004 hölls den första premieringen i Sverige med domare från FPZV och vi har sedan dess arrangerat premiering årligen. I Sverige har vi även 2-dagars hingstpremiering (Körung) men det 50 dagar långa bruksprovet för hingstar hålls i Tyskland.

 

I samband med premieringen arrangeras också rid-/körprov för ston, ett sk. ”field test” som ston av Modell-kvalitet måste passera med godkänt resultat för att erhålla sin titel.

 

FPZV registrerar och utfärdar pass för renrasiga frieser samt korsningar med godkänd frieserhingst och stamboksfört sto av annan ras.

 

 

FPZV

 

1979 grundade några engagerade frieservänner i Tyskland föreningen ”Der Verband der Züchter und Freunde des Friesenpferdes Deutschland e.V.” (Föreningen för uppfödare och vänner av frieserhästen i Tyskland). Föreningens syfte var att bevara och informera om den friesiska rasen i Tyskland.

 

1992 omvandlades föreningen till stamboksförande förening för frieser. Föreningen blev statligt godkänd av FN (Federation Nation) och namnet ändrades till Friesenpferde-Zuchtverband e.V. (FPZV).

 

I Tyskland håller FPZV årligen hingstpremiering (Körung) i början av mars. Alla hingstägare har då möjligheten att under två dagar få sin hingst bedömd på exteriör och gångarter. För att bli godkänd för avel krävs inte bara godkänd poäng på premiering utan hingsten måste också genomgå ett 50 dagar långt bruksprov med godkänt resultat. Som alternativ till bruksprovet kan hingsten bli godkänd på tävlingsmeriter. Hingsten ska även vara friröntgad.

 

Bruksprovet hålls på hösten på det statligt ägda Landgestüt i Redefin. Där testas hingstarna i ridbarhet, körbarhet, terränghoppning, uthållighet, karaktär, arbetsvilja osv. Här gör också ston 14-dagars bruksprov för ”Stern”- och/eller ”Modell”-utnämning. Idag finns FPZV representerat i Sverige, Belgien, Österrike, Italien, USA och Colombia.

 

FPZV följer grundreglerna och de rasvisa kraven i FPS (Het Friesch Paarden Stamboek) huvudstambok. Avelsmålen och sättet att bedöma hästarna skiljer sig åt mellan de båda stamböckerna. Du kan läsa mer om detta under Avel samt Premiering.

Bli medlem!

 

 

För att bli medlem och därmed stödja föreningens arbete för Frieserrasen i Sverige, betala in 250:- på föreningens postgiro 6047575-3 och ange namn, adress samt e-post, så kommer ett välkomstbrev på posten! Medlemsavgift för familj är 350:-/år.

 

Om du äger en häst registrerad i FPZV tillkommer en registerhållningsavgift på 50:-/häst och år.

 

FHSS anordnar träffar och aktiviteter som alla medlemmar är välkomna på!

 

 

Nedan finns bilder/film från Ryttar- EM på Heden, som FHSS hade 2 välbesökta uppvisningar på!

Samt strandritt på Stråvalla.

 

Några exempel på vad vi i föreningen hittar på tillsammans :)

Foto: Björn Rignäs