aklejaFrank och Akleja 2008

aramisAramis, Nynke fan Penjum 2008

darcoDarco och Ingo 2008

zehtaZetha af Ol-Ers 2007

zoeZoe 2007

melleMelle 2007

Premiering

FrieserHästSällskapet arrangerar årligen premiering i Sverige med domare från FPZV. På premieringen visas föl, unghästar, valacker, ston och hingstar. I samband med premieringen chipmärks alla föl för registrering och pass. Det brukar dröja några månader efter premieringen innan alla pass är klara.

Alla hästar visas för exteriörbedömning samt bedömning av gångarter. Hästarna visas vid hand i skritt och trav, samt i frihet för ytterligare bedöming av traven samt galopp. Fölen visas vid hand bara i skritt. Trav och galopp bedöms i frihet jämte mamman. Mamman leds i skritt och trav, sedan släpps även hon fri.

Hingstar som visas för Körung bedöms vid tre tillfällen under två dagar. Första visningen är på hårt underlag vid hand i skritt och trav. Domarna tittar på exteriör, benställning samt skritt och trav rakt framifrån och bakifrån (som vid en veterinärbesiktning). Andra visningen påbörjas när alla hingstar visats på hårt underlag och äger rum på premieringsbanan, på samma sätt som övriga hästar. Dag två är det ytterligare en visning på premieringsbanan och efter den får hingsten sin slutpoäng. Spänningen stiger, blir hingsten ”Gekört” eller ”Nicht gekört”…?

I samband med premieringen finns också möjlighet att göra rid- och körprov för de ston som uppnått Ster- eller Modelkvalitet. FPZV har stränga krav på de ston som ska användas i avel och för att uppnå den åtråvärda titeln Ster måste stoet visa sin användbarhet i ridning och/eller körning. Detsamma gäller om stoet fått en 1:a premie och har chans att bli Modelsto. För titeln Model krävs inte bara högre poäng på användbarhet utan även bevisad fertilitet: under tre betäckningssäsonger måste stoet ha blivit konstaterat dräktig minst två gånger!

Tänk på att både rid- och körprovet kräver ordentlig förberedelse och träning av hästen. Räkna med minst 8 veckors träning inför provet för att kunna genomföra det på ett bra sätt. Det är viktigt att hästen går i en korrekt grundform och att den söker sig framåt, neråt när ryttaren ger hästen eftergift. Om grundprovet blir godkänt kommer hästen också att ridas/köras av en testryttare/testkusk som sätter poäng på hästens ridbarhet/körbarhet.

Vi har samlat ytterligare detaljer angående bedömningsregler, information om premieringen samt rid- och körprov i några dokument som du kan ladda ner och läsa igenom i lugn och ro. Vi finns också tillhands för allehanda frågor!

Information om premiering
Ridprov Model- och Sterston
Körprov Model- och Sterston