Föreningen

Styrelsen och lokala kontaktpersoner

Föreningen bildades ursprungligen 1995 under namnet Svenska FrieserFörbundet. 2004 inleddes samarbete med den tyska stamboken för frieser (Friesenpferde Zuchtverband e.V.) och namnet ändrades till FrieserHästSällskapet Sverige.

FPZVs inställning till avel och urvalsmetoder anser vi leder till en bred avelsbas och ett bra urval. Eftersom frieser av alla typer premieras kan varje frieservän välja sin idealtyp, med frieserns alla karaktärsdrag!

2004 hölls den första premieringen i Sverige med domare från FPZV och vi har sedan dess arrangerat premiering årligen. I Sverige har vi även 2-dagars hingstpremiering (Körung) men det 50 dagar långa bruksprovet för hingstar hålls i Tyskland.

I samband med premieringen arrangeras också rid-/körprov för ston, ett sk. ”field test” som ston av Modell-/Ster-kvalitet måste passera med godkänt resultat för att erhålla sin titel.

FPZV chipmärker, registrerar och utfärdar pass för renrasiga frieser samt korsningar med godkänd frieserhingst och stamboksfört sto av annan ras.

HÄR hittar du föreningens stadgar.


FPZV

1979 grundade några engagerade frieservänner i Tyskland föreningen “Der Verband der Züchter und Freunde des Friesenpferdes Deutschland e.V.” (Föreningen för uppfödare och vänner av frieserhästen i Tyskland). Föreningens syfte var att bevara och informera om den friesiska rasen i Tyskland.

1992 omvandlades föreningen till stamboksförande förening för frieser. Föreningen blev statligt godkänd av FN (Federation Nation) och namnet ändrades till Friesenpferde-Zuchtverband e.V. (FPZV).

I Tyskland håller FPZV årligen hingstpremiering (Körung) i början av mars. Alla hingstägare har då möjligheten att under två dagar få sin hingst bedömd på exteriör och gångarter. För att bli godkänd för avel krävs inte bara godkänd poäng på premiering utan hingsten måste också genomgå ett 50 dagar långt bruksprov med godkänt resultat. Som alternativ till bruksprovet kan hingsten bli godkänd på tävlingsmeriter.

Bruksprovet hålls på hösten på det statligt ägda Landgestüt i Redefin. Där testas hingstarna i ridbarhet, körbarhet, terränghoppning, uthållighet, karaktär, arbetsvilja osv. Här gör också ston 14-dagars bruksprov för Ster- och/eller Modell-utnämning. Idag finns det av FPZV godkända avelshingstar i Sverige, Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz, Österrike, Italien, USA och Kanada.

FPZV följer grundreglerna och de rasvisa kraven i FPS (Het Friesch Paarden Stamboek) huvudstambok. Avelsmålen och sättet att bedöma hästarna skiljer sig åt mellan de båda stamböckerna. Du kan läsa mer om detta under Avel samt Premiering.


Styrelsen

Ordförande

Chatri Wihma

072-2337404

chatri.wihma.fhss@gmail.com

Sekreterare

Torun Hjärtinge

070-5128584

torun@frieser.se

Kassör

Lena Hulterström

0735-141466

lena@frieser.se

Ledamot

Ulrika Lindström,
Leg. vet.

 

Knippe2@gmail.com

Ledamot

Annika Niklasson-Adolfsson

 

nicklasson2002@hotmail.com

Ledamot & Registrator

Angelica Nilsson

0768-553192

pumba_lumba@yahoo.se

Ledamot

Susanne Wennerberg

 

s.wberg70@gmail.com

Ledamot

vakant

 

 

Suppleant

Minna Arnberg

 

minna@dytmer.se

Suppleant

Angelica Johansson

 

angelica_bjorstorp@hotmail.com


Lokala kontaktpersoner

Eftersom föreningen har vuxit så mycket under det senaste året och vi har medlemmar spridda över hela landet har vi beslutat införa kontaktpersoner i olika delar av landet. Det gör att det är lättare för Frieserintresserade att få kontakt i närområdet. Kontaktpersonen visar givetvis gärna sina hästar och pratar  gärna Frieser.

Med jämna mellanrum hålls det även lokala arrangemang och kurser.

Dalarna: Minna Arnberg. Djurås  070-7904435
Stockholm: Anna-Carin Sandberg Jödahl. Tungelsta 0733-704050
Halland & Småland: Lena Hulterström. Falkenberg 0735-141466
Västra Götaland: Eva Fallqvist. Henån  073-6850036

Är du också intresserad av att bli kontaktperson?
Hör i så fall av dig till webmaster@frieser.se

Upp