start-2

start-1

start-3

 

VÄLKOMMEN TILL OSS!

FrieserHästSällskapet är en ideell förening som arbetar för att informera om och bevara den fantastiska Frieserhästen.

Vi arbetar för att främja svensk frieseravel och ser också som vår uppgift att motarbeta oetiska och ur djurskyddssynpunkt oacceptabla träningsformer.

FHSS arrangerar årligen premiering för frieser med domare från FPZV. Föl, unghästar, valacker, ston, hingstar för 2-dagars Körung samt rid-/körprov.

FPZV arbetar för att bevara de tre ursprungliga typerna av frieser: tung/barock, medeltung och lätt/modern. Detta för att bredda avelsbasen och ge varje frieservän möjligheten att välja sin idealtyp, med frieserns alla karaktärsdrag!

För att bli medlem och därmed stödja föreningens arbete för Frieserrasen i Sverige, betala in 250:- på föreningens postgiro 6047575-3 och ange namn, adress samt e-post, så kommer ett välkomstbrev på posten! Medlemsavgift för familj är 350:-/år.
Om du äger en häst registrerad i FPZV tillkommer en registerhållningsavgift på 50:-/häst och år.

 


Senaste Nytt!

Medlemsträff i Kungälv!

Söndag den 18:e juni är det medlemsträff på Flateby Gård! Läs mer >>>

Premiering med domare från FPZV!

Datum för årets premiering är 5-6 augusti. Läs mer >>>

Bruksprov för frieserhingstar (HLP) i Redefin!

Årets 50-dagars bruksprov för hingstar hålls återigen på Landgestüt Redefin. Läs mer >>>

Årsmöte!

Tack alla som kom på årsmötet och tack Ulrika Lindström för en bra föreläsning om avel! Styrelsens nya sammansättning och nya stadgar finns nu under fliken Föreningen. Läs mer >>>

Årsmöte i Tyskland!

FPZVs årsmöte hölls på den fantastiska anläggningen Der Polderhof Friesenpferdegestüt Brümmer. Läs mer >>>

Föreningskläder!

FrieserHästSällskapet har tagit fram föreningskläder med vår logga på! Läs mer >>>

Nyheter från FPZV!

Uppdateringar i regelboken – ny ZBO 2016! Läs mer >>>

Begynnelsebokstav för föl födda 2017 är: D E F


Följ oss på Facebook