FHSS

 

Välkommen till FrieserHästSällskapet!

 

FrieserHästSällskapet är en ideell förening som arbetar för att informera om och bevara den fantastiska Frieserhästen. Vi samarbetar med Friesenpferde Zuchtverband e. V. (FPZV), den tyska stamboken för frieserhästar.

Vi anser att FPZVs inställning till avel och urvalsmetoder leder till en bred avelsbas och ett bra urval. Eftersom frieser av alla typer premieras kan varje frieservän välja sin idealtyp, med frieserns alla karaktärsdrag. Vi stöttar också såklart svensk avel och marknadsför de svenskägda hingstarna på flera olika sätt efter de givna förutsättningarna.

 

Vi ser också som vår uppgift att motarbeta oetiska och ur djurskyddssynpunkt oacceptabla träningsformer.

 

FHSS arrangerar regelbundet premiering för frieser med domare från FPZV. Föl, unghästar, valacker, ston, hingstar för 2-dagars Körung samt rid-/körprov.

 

FPZV arbetar för att bevara de tre ursprungliga typerna av frieser: tung/barock, medeltung och lätt/modern. Detta för att bredda avelsbasen och ge varje frieservän möjligheten att välja sin idealtyp, med frieserns alla karaktärsdrag!

 

Läs mer

Kontakta oss i styrelsen:

Ordförande: Chatri Wihma chatri.wihma.fhss@gmail.com. Sekreterare: Torun Hjärtinge 070-5128584, torun@frieser.se

Kassör: Lena Hulterström, 0735-141466, lena@frieser.se. Ledamot: Ulrika Lindström Leg. vet, Knippe2@gmail.com. Ledamot/webansvarig: Annika Niklasson-Adolfsson, nicklasson2002@hotmail.com. Ledamot & Registrator: Angelica Nilsson, 0768-553192, pumba_lumba@yahoo.se.

Ledamot: Susanne Wennerberg, s.wberg70@gmail.com

 

FPZV

FPZV registrerar och utfärdar pass åt renrasiga frieserhästar samt korsningar med godkänd frieserhingst och stamboksfört sto av annan ras.

Läs mer

FrieserHästSällskapets främsta syfte är att främja svensk avel. Sedan samarbetet med FPZV inleddes 2004 har vi fått fram 8 avelsgodkända hingstar i Sverige.

FrieserHästSällskapet arrangerar regelbundet premiering i Sverige med domare från FPZV. På premieringen visas föl, unghästar, valacker, ston och hingstar.

Läs mer

© Copyright. All Rights Reserved.